கற்பக மூலிகைகள்

கற்பக மூலிகைகள்
அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டா

வியாழன், 13 ஜனவரி, 2011

சித்தர்கள் திருவடி சரணம்


Hindu Temples Online from Karma India